RWA își construiește portofoliul de semințe prin testări repetate în întreaga Europă, în peste 50.000 de microparcele.  Sunt selectate produse din creațiile mai multor case de genetică, cu care se colaborează de mult timp. Numai acele produse care îndeplinesc criteriile de performanță și sunt adaptate climatului vor fi introduse în piață, sub marca G-Seed.

În România, pentru a cunoaște mai amănunțit caracteristicile produselor și a face corect poziționarea lor în diferitele zone agro-climatice, specialiștii RWA au înființat o rețea proprie de testare. 

Sunt angajate centre de testare specializate, unde metoda de lucru este cultura comparativă de concurs, cunoscută și sub numele de „screening “. Testarea se face sub nume de cod, în 3 repetiții, cu aceeași densitate. Produsele G-Seed sunt comparate cu martori reprezentativi și relevanți pentru piață. Analiza statistică a rezultatelor, combinată cu   observațiile notate la momentele importante din ciclul de vegetație, ne confirmă/infirmă succesul experienței și nivelul de acuratețe. 

 În interpretarea datelor colectate se ține cont de condițiile specifice de climă și tehnologie din sola experimentală. Condiții care sunt privite în contextul general al regiunii și validate prin informații de comportament al culturilor comerciale din zona apropiată.

Rezultate de producție 2022- hibrizi de porumb, România

Dâlga, jud. Călărași

Locația este situată în plină stepă cu climat continental, apropiat de excesiv. Cu deficit de umiditate s-a pornit din toamna 2021, iarna a fost lipsită de zăpadă și avut doar câteva zile de ploaie. Pe vegetație s-au acumulat 186 l/mp, insuficienți pentru o bună dezvoltare a culturii de porumb.

Terenul unde s-a făcut testarea a beneficiat de un sol bogat în humus și cu un grad de cultivație ridicat. Producții medii de 5 până la 6 to/ha a fost înregistrate și în alte ferme din zona limitrofă.

 

Troianul, jud. Teleorman

Putem spune că este situată în centrul județului Teleorman și este astfel o locație reprezentativă pentru condițiile agro-climatice ale Câmpiei Burnazului și pentru Sudul Câmpiei Găvanu-Burdea. 

Cultivarea porumbului se face aici cu accepțiunea generală că este supusă riscului de secetă, prefe-rându-se utilizarea hibrizilor timpurii si extra-timpurii. 

Anul 2022 a adus precipitații relativ mulțumitoare până la mijlocul lunii iunie, ce au permis plantelor o dezvoltare vegetativă bună. După care, finalul de iunie și tot iulie au fost caracterizate prin arșiță și precipitații sporadice și reduse canti-tativ, factori ce au creat probleme de sterilitate a porumbului și ulterior deficiențe pentru acumularea în boabe.

Scânteia, jud. Ialomița

Această locație din Bărăgan are avantajul de a fi în zonă cu posibilitate de irigare. Pentru a păstra uniformitate în toată rețeaua de testare RWA, decizia noastră a fost ca testarea să se efectueze în regim ne-irigat

Semănatul s-a făcut târziu, în final de aprilie, în teren uscat. La două săptămâni am fost nevoiți să apelăm la irigat pentru a asigura o răsărire uniformă și o dezvol-tare mai bună a plantelor în primele stadii de vegetație.

Pe vegetație ploile au fost în deficit (doar 112mm),  dar comparativ cu Troianul, aici au venit la momente critice și în cantități care au fost benefice pentru plante.

 

Comloșu Mare, jud. Timiș

În Câmpia de Vest cultivarea porumbului este propice. În fiecare an ocupă suprafețe importante și de cele mai multe ori cu producții medii ce depășesc semnificativ media națională.

În locația de testare de la Comloșu Mare, condițiile pentru dezvoltarea porumbului în 2022 au fost total nefavorabile. Chiar dacă pornirea în vegetație a fost ajutată și plantele au crescut bine, lunile de vară au blocat dezvoltarea și chiar fructificarea la majoritatea hibrizilor, indiferent de grupa de maturitate. Menționăm că ploile care au survenit au fost ploi locale, ce au acoperit suprafețe mici și au creat diferențe majore de la o solă la alta. În zonă s-au realizat și producții medii de 6 tone, dar au fost înregistrate și multe culturi calamitate.

Share