1. Introducere

Aplicația FarmHedge este operată de societatea RWA Raiffeisen Agro Romania SRL denumită în continuare “RWA” și  având următoarele date de identificare:

Sediu social: Timișoara, Calea Aradului, nr. 85 A, birou 2, mezanin, județul Timiș, Romania;

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J35/2603/2014

Cod fiscal: RO33814552;

Contact: +40744309838;  office@raiffeisen-agro.ro

Prezentele condiții (denumite în continuare “T&C”) reglementeaza atât modalitatea de utilizare a aplicației FarmHedge, cât si achiziționarea produselor prin intermediul acesteia.

RWA comercializează produsele în nume propriu, în limita stocului disponibil. Prin utilizarea aplicației veți beneficia și de consiliere din partea consultanților noștri specializați, aceste servicii fiind oferite în mod independent de consultant. Consultanții sunt exclusiv responsabili pentru consilierea acordată, RWA nu își asuma nicio răspundere cu privire la informațiile transmise de consultanți sau modul de utilizare a acestora.

Politica de retur, politica de confidențialitate si de utilizare cookie, precum si oricare alte documente la care se face referire pe parcurs, constituie parte integranta din T&C și se considera acceptate de către dvs. prin acceptarea T&C.

Prin utilizarea aplicației FarmHedge, logarea si accesarea produselor/serviciilor oferite de RWA, acceptați T&C detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg dintr-o astfel de acceptare. Modalitatea de utilizare a aplicației FarmHedge este descrisa printr-un tutorial prezentat la accesarea aplicației, Utilizatorul având obligația sa respecte regulile specificate în acesta.

RWA își rezerva dreptul de a modifica T&C cu respectarea următoarelor condiții:

 • Modificare fără notificare prealabilă, care va opera pentru comenzile finalizate ulterior publicării;
 • Adăugarea unor noi reguli si restricții privind produsele comandate, fără notificare prealabilă, care se vor aplica doar comenzilor inițiate ulterior publicării;
 • Actualizarea informațiilor cu privire la oricare produs/serviciu, fără notificare prealabilă;
 • Modificarea Ofertei de vânzare, înainte ca acceptarea sa ajungă în platforma FarmHedge;
 • Modificarea Ofertei de vânzare a unui produs ulterior finalizării comenzii, supusă aprobării prealabile a Cumpărătorului/Utilizatorului, în situația în care produsul comandat nu mai este disponibil sau ca urmare a modificării contractului de achiziție încheiat între RWA și furnizorul/producătorul bunurilor ori neexecutării contractului de către acesta din urma, care face imposibilă sau dificilă executarea contractului de vânzare în condițiile inițial agreate cu Cumpărătorul. În cazul în care Cumpărătorul refuză noile conditii de vânzare, RWA va rambursa sumele încasate pentru produsele nelivrate, fără a putea fi ținut răspunzător pentru orice alt prejudiciu.

Definiții

Termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație în cuprinsul acestui document, precum si a altor acte elaborate în legătura cu T&C:

Aplicație: platforma software FarmHedge, prin intermediul căreia Utilizatorii/Cumpărătorii pot achiziționa produse/servicii;

Utilizator – orice persoana fizică/juridică ce accesează, în orice mod, aplicația/website-ul;

Cumpărător – orice persoana fizică, având vârsta mai mare de 18 ani, precum si persoana juridică ce achiziționează produsele și/sau serviciile comercializate de RWA prin intermediul aplicației/website-ului;

FarmHedge – aplicație -magazin online, operată de societatea RWA Raiffeisen Agro Romania SRL, având datele de identificare rubricate mai sus, care acționează în calitate de vânzător;

Consultant – consultantul în domeniul agricol, care oferă sfaturi Utilizatorilor/Cumpărătorilor privind tipul de produse/servicii ce le sunt necesare, conform situației expuse de aceștia din urmă;

Comanda – solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării produselor și/sau serviciilor comercializate online conform T&C;

Contract – acordul de voința al parților – RWA și Cumpărător – format prin acceptarea Ofertei din aplicația FarmHedge de către Cumpărător; data încheierii Contractului se consideră a fi data confirmării comenzii de către RWA telefonic, prin sms, prin mesaj WhatsApp și/sau prin intermediul aplicației.

Oferta FarmHedge – se constituie din prezentele T&C, politicile publicate (de confidențialitate, utilizare cookie, retur/retragere etc) si toate condițiile speciale referitoare la un anumit produs/serviciu, cum ar fi dar fără a se limita la:

 • toate informațiile de pe aplicație/website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui telefon mobil smart, tabletă, laptop sau desktop;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de către RWA, prin mijloace electronice și/sau oricare alt mijloc de comunicare disponibil, cu referire strictă la produsele listate în FarmHedge;
 • orice informație comunicată de către RWA, prin orice mijloc care poate fi probat, Utilizatorului și/sau Cumpărătorului, conform datelor de contact specificate sau nu de către acesta, referire strictă la produsele listate în FarmHedge;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de RWA si listate în FarmHedge într-o anumita perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele, listate în FarmHedge, practicate de către un terț cu care RWA are încheiate contracte de parteneriat , într-o anumita perioadă;

Newsletter – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS, WhatsApp), asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către RWA privind produsele listate în FarmHedge, fără niciun angajament din partea acestuia;

Tranzacție – încasare/rambursare a unei sume în baza Contractului;

Specificații – descrierea produselor și/sau serviciilor, așa cum sunt precizate pe aplicație/website.

 1. Reguli aplicabile Utilizatorilor
 2. Utilizatorii vor folosi aplicația strict în scopul pentru care a fost creată, urmând procedura descrisa în conținutul acesteia. Utilizatorul își exprima acordul, prin acceptarea acestor T&C ca RWA să prelucreze datele sale personale, inclusiv sa stocheze imaginea (daca este cazul), precum si sa creeze profiluri în scop de marketing.
 3. Este interzis oricărui Utilizator sa dețină mai multe conturi în scopul fraudării campaniilor de promovare sau orice alt scop care contravine prezentului act sau regulilor publicate pe aplicație, website ori comunicate în orice alt mod.
 4. Dispozițiile prezentului act se aplică în mod corespunzător și Utilizatorilor, chiar daca aceștia nu au dobândit calitatea de Cumpărător și nu s-a încheiat o Tranzacție.
 5. RWA își rezervă dreptul de a restrânge sau restricționa accesul Utilizatorilor în cazul în care aceștia utilizeză într-un mod neconform sau abuziv platforma FarmHedge.

III. Formarea Contractului

 1. Prin înregistrarea unei Comenzi prin aplicație/website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefonic, sms, mesaj WhatsApp) prin care RWA își derulează operațiunile comerciale.
 2. Contractul se considera format si încheiat la momentul confirmării comenzii de către RWA în platforma FarmHedge.
 3. RWA își rezerva dreptul de a modifica cantitatea produselor și/sau serviciilor din comanda/Oferta, pentru motive întemeiate. O astfel de modificare va fi notificată Cumpărătorului pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția FarmHedge. Cumpărătorul poate modifica/anula noua Ofertă, daca nu este de acord cu aceasta, iar RWA va returna suma plătită de Cumpărător în termen maxim de 14 zile calendaristice de la anulare.

Orice comandă poate fi anulată de către ambele Părți până la generarea Avizului de Însoțire a Mărfii sau a AWB-ului, moment care este vizibil în Aplicație, în secțiunea Comenzile mele prin status ÎN AȘTEPTARE. Ulterior, Cumpărătorul/Vânzătorul nu va mai putea anula Comanda.

 1. Cumpărătorul este de acord cu emiterea si comunicarea facturii, la cererea acestuia, prin email la adresa indicată la crearea contului.
 2. Politica de vânzare online
 3. Persoanele fizice pot efectua comenzi online doar dacă au împlinit vârsta de 18 ani, de la care au capacitate de exercițiu deplină. Produsele/serviciile sunt furnizate doar pe teritoriul României.

Efectuarea unei comenzi presupune furnizarea următoarelor date personale, care sunt protejate conform politicii de confidențialitate publicate: nume, prenume, date de contact (adresa, număr de telefon, adresă de email si altele), datele personale ale persoanei vizate dezvăluite în factura solicitată de Cumpărător (codul numeric personal în situația facturării către persoană fizică și altele), date biometrice precum imaginea persoanei vizate, dacă aceasta alege să o insereze în cont.

În situația facturării către persoană juridică, Cumpărătorul furnizează și următoarele date ale persoanei juridice: numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul de înregistrare fiscală,  dacă este sau nu înregistrat în scopuri de tva, contul IBAN activ, alte date care pot contribui la evaluarea bonității Cumpărătorului.

RWA poate refuza solicitarea de înregistrare sau poate șterge conturi existente în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt neconforme cu realitatea sau dacă Utilizatorul are un comportament neadecvat. În urma ștergerii contului, puteți pierde dreptul de garanție sau dreptul de a returna produsele. Prin urmare, este necesar să furnizați date corecte pentru crearea contului.

 1. RWA va lua toate măsurile pentru a se asigura ca informațiile disponibile pe website/aplicație sunt corecte si complete. Cu toate acestea, în situația în care exista erori, RWA le va îndrepta în cel mai scurt timp posibil, fără notificarea prealabila a Cumpărătorului. Acesta din urma are posibilitatea anulării comenzii, cu obligația corelativă a RWA de rambursare a sumelor plătite.

Vânzătorul își rezerva dreptul de a anula Comenzile care privesc produse și/sau servicii afișate pe website/aplicație ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori, prezinta prețuri evident greșite/derizorii (preturi care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă acesta nu confirma comanda la prețurile corectate.

 1.  Este strict interzisă utilizarea website-ului/aplicației în scopul introducerii în mod deliberat a oricărui program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la website/aplicație, la serverul pe care este găzduit sau la orice alt server, calculator sau baza de date. Prin acceptarea T&C va angajați sa nu atacați website-ul/aplicația prin intermediul unui atac de blocare a serviciului. Nerespectarea acestei clauze determina interzicerea accesului dvs. la website/aplicație.
 2. Totodată, RWA nu garantează ca website-ul/aplicația nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere sau orice alți factori similari. FarmHedge nu este responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea website-ului/aplicației sau ca urmare a utilizării informațiilor din conținutul acestora.
 3. Linkurile afișate pe website/aplicație, dacă există, aparținând terțelor părți au scop informativ si RWA nu își asuma responsabilitatea pentru conținutul acestora și/sau produsele/serviciile comercializate prin intermediul lor.
 4. FarmHedge va depune toate eforturile pentru livrarea tuturor produselor comandate/ prestarea serviciilor, dar își rezerva dreptul, să refuze o Comanda (înainte de a o fi confirmat prin expediere). În cazul în care comanda este refuzată, Cumpărătorul va fi anunțat telefonic/sms/WhatsApp, în Aplicație sau prin e-mail.

 

 1. Preț si modalitate de plata
 2. Preturile afișate sunt exprimate în lei. Pentru fiecare produs se menționează dacă prețul include sau nu TVA.
 3. Prețurile produselor nu includ transportul sau alte servicii opționale, însă valoarea acestora va fi afișată în coșul dvs., înainte de finalizarea comenzii.
 4. Produsele și/sau serviciile oferite prin FarmHedge pot fi plătite prin transfer bancar sau numerar (ramburs).
 5. Plata se poate face si prin virament bancar pe baza facturii proforma, livrarea produselor urmând a se face după creditarea efectivă a sumei (contravaloarea totală a facturii) în contul RWA.

 

Datele necesare pentru efectuarea plății prin transfer bancar sunt:

Denumire societate: RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL

Sediu social: Timisoara, Calea Aradului, nr. 85 A, birou 2, Mezanin, județul Timiș, Romania;

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J35/2603/2014

Cod fiscal: RO33814552;

Banca RAIFFEISEN BANK Cont IBAN:  RO16 RZBR 0000 0600 1733 2259

 1. Plățile în numerar se efectuează ramburs la livrare, către curierul desemnat.
 2. Pentru a asigura securitatea operațiunilor cu clienții, RWA poate solicita furnizarea de copii după documente cu privire la comanda, prin email, sau copii după documente care atesta adresa, copia actului de identitate, certificatul de înregistrare, înainte de confirmarea comenzii. Într-un astfel de caz, comanda se considera finalizată doar după primirea de către RWA a documentelor solicitate, în lipsa lor RWA putând sa refuze comanda.

RWA își rezerva dreptul de a refuza comanda în situația oricărei suspiciuni de fraudă sau în cazul în care un client a comandat un număr neobișnuit de mare în raport cu specificul afacerii si uzanțele comerciale.

 1. Livrare/locul prestării serviciului
 2. Produsele vor fi livrate, respectiv serviciile prestate, la locul indicat de dvs. în comandă. Livrarea este în responsabilitatea RWA, costurile fiind suportate de Cumpărător.
 3. În cazul în care livrarea se face la o adresa la care locuiesc/își desfășoară activitatea mai multe persoane, sunteți de acord ca produsele sa fie predate oricărei persoane indicate de dvs. în scris sau verbal.

Livrările către anumite zone care nu sunt ușor accesibile (cum ar fi regiuni muntoase, etc) se pot face la cel mai apropiat oraș, ulterior preluarea produselor fiind în responsabilitatea dvs.

În cazul în care livrarea presupune taxe suplimentare determinate din motive precum, dar nelimitate la locație, lipsa unui răspuns la sosirea curierului, amânarea preluării produselor sau altele asemenea, acestea vor fi suportate de dvs.

 1. Cumpărătorul va menționa în Aplicație perioada în care dorește livrarea, pentru fiecare produs în parte. RWA va înteprinde, în măsura posibilităților, demersurile necesare încadrarea livrării în perioada solicitată. Timpul de livrare maxim este de 7 (șapte) zile lucrătoare și va fi comunicat de RWA la momentul confirmării comenzii.

RWA este îndreptățit la prelungirea termenelor de livrare dacă va suferi întârzieri sau obstrucționări și/sau costuri suplimentare cauzate de autorități sau ca urmare a unor schimbări în legislație sau orice alte motive independente de voința sa, cu perioada necesară depășirii acestor cauze, care va fi comunicată Cumpărătorului.

 1. Orice neconformitate a produsului cu specificațiile va fi inserată în cuprinsul notei AWB sau CMR având dreptul de a refuza primirea si solicita înlocuirea produsului. În cazul în care nu doriți înlocuirea, RWA se obliga sa ramburseze sumele primite în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produselor neconforme. Semnătura operatorului de transport pe nota AWB este obligatorie pentru confirmarea constatării neconformității. În lipsa acesteia RWA având dreptul sa refuze rambursarea sumelor primite sau, după caz, înlocuirea produselor.

VII. Rezerva proprietății

 1. RWA își rezerva dreptul de proprietate asupra oricăror produse vândute până la îndeplinirea de către Cumpărător a tuturor obligațiilor sale, în principal plata prețului produselor.
 2. Cumpărătorul este obligat sa semneze documentele de livrare, fără a fi afectat dreptul său de a sesiza neconformități cu specificațiile sau defecte aparente, dacă este cazul. Dispozițiile politicii de retur și a celei de garanție, conform naturii bunurilor, sunt aplicabile.
 3. De la preluarea produselor, Cumpărătorul preia riscul bunurilor. În situația în care Cumpărătorul/reprezentantul Cumpărătorului nu este disponibil personal, poate desemna o terța persoană care sa preia produsele în numele său. Reprezentantul Cumpărătorului/persoana care preia bunurile trebuie sa aibă capacitate de exercițiu, respectiv sa fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Cumpărătorului, produsele. Cumpărătorul înțelege si este de acord ca RWA să se bazeze pe instrucțiunile terțului desemnat ca si cum ar fi ale sale.

VIII. Drepturile de proprietate intelectuala privind conținutul website-ului/aplicației;

Cumpărătorul înțelege că toate informațiile din conținutul website-ului/aplicației, care sunt proprietatea RWA sau a colaboratorilor/partenerilor săi, nu vor fi folosite în niciun alt scop decât pentru încheierea Tranzacției și ca nu este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terți, modificarea și/sau alterarea sau orice alta utilizare în afara scopului descris prin prezentul contract.

 1. Campanii de promovare

RWA poate realiza campanii de marketing prin intermediul aplicației/website-ului, la care pot participa doar Utilizatorii/Cumpărătorii. Regulile de desfășurare a campaniilor vor fi disponibile în conținutul aplicației/website-ului si Utilizatorii/Cumpărătorii se obliga sa le respecte întocmai.

 1. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Confidențialitate si politica de utilizare cookie

Persoana responsabilă de prelucrarea datelor dvs.

Responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale este RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL, având datele de identificare expuse în rubrica introductivă.

Vă informam ca RWA a desemnat un responsabil pentru protecția datelor, pe care îl puteți aborda pentru orice chestiune referitoare la prelucrarea acestora la coordonatele menționate mai sus.

Tipurile de date colectate si prelucrarea lor

În prealabil vă informam că, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”), prin prelucrarea datelor personale se înțelege o serie de operațiuni cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestor date.

RWA poate colecta datele personale furnizate de dvs. precum: nume, prenume, sex, data si locul nașterii, cetățenia, adresa, domiciliu, telefon/fax, e-mail, informații bancare, imagine.

Datele colectate vor fi prelucrate prin stocarea lor în baza de date protejata a societății si utilizate în scopurile prevăzute în secțiunea următoare.

De asemenea, RWA poate prelucra datele personale transmise în același scop de terți, care au calitatea de operatori si stabilesc scopul si mijloacele prelucrării lor sau din surse publice precum: baza de date a Registrului Comerțului ori operatori specializați cu furnizarea unor informații similare.

Temeiul juridic si scopul prelucrării

Datele personale vor fi prelucrate conform următoarelor dispoziții legale:

 • art. 6.1. lit. a) din Regulament daca prelucrarea se realizeaza în baza consimtamântului dvs.;
 • art. 6.1. lit. b) din Regulament daca prelucrarea este necesara în vederea încheierii/executării unui contract cu dvs. sau cu societatea pe care o reprezentați;
 • art. 6.1. lit. c) din Regulament daca prelucrarea datelor dvs. este necesara în vederea îndeplinirii unei obligații legale;
 • art. 6.1. lift) din Regulament daca prelucrarea se realizează în scopul unui interes legitim al societății noastre.

Cu titlu exemplificativ, datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate în următoarele scopuri:

 • Crearea si menținerea contului în aplicație;
 • Participarea dvs. la campaniile de promovare organizate de FarmHedge;
 • Crearea de profiluri;
 • Acordarea consultantei în vederea achiziției produselor potrivite;
 • Pregătirea încheierii unui contract si executarea acestuia;
 • Purtarea conversațiilor electronice sau telefonice, după caz, referitoare la relațiile contractuale dintre RWA si dvs. sau societatea în cadrul căreia activați;
 • Transmiterea ofertelor privind produsele/serviciile; conținutul se va personaliza în funcție de interesele clientului;
 • Primirea si transmiterea raspunsurilor la intrebarile sau reclamatiile clientilor;
 • Gestionarea si emiterea documentelor aferente executării unui contract, precum facturile;
 • Gestionarea trimiterii de informații privind promoțiile, ultimele noutăți si informații personalizate, adaptate profilului societății cliente;
 • Gestionarea serviciului de WI-FI de la sediul nostru;

Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor personale nu va produce efecte cu privire la executarea contractului.

Nefurnizarea datelor necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între RWA și dvs. sau societatea în cadrul careia activați va conduce la   imposibilitatea încheierii contractului.

Durata păstrării datelor personale

RWA va păstra datele personale numai în timpul perioadei rezonabil necesare, ținând cont de durata relațiilor contractuale sau a efectelor acesteia după expirare. în principiu, datele dvs. personale vor fi păstrate ulterior închiderii contului în aplicație, pentru o durata care sa permită îndeplinirea de către  RWA a obligațiilor legale rezultate din tranzacțiile încheiate prin intermediul Aplicației.

Acest lucru înseamnă că poate păstra datele personale o perioada rezonabilă, inclusiv după ce persoana interesata nu mai desfașoara activitate în cadrul societatii cliente sau au încetat raporturile contractuale cu aceasta din urmă. După aceasta perioada, datele personale vor fi șterse, cu excepția datelor salvate pentru restaurare în caz de avarie. În acest ultim caz, datele vor fi șterse dacă prevalează interesele sau drepturile si libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Cu toate acestea, contractele, facturile si alte documente contabile vor fi păstrate pe perioada legală în baza interesului legitim al societății de a ține evidența si proba conținutul raporturilor juridice cu partenerii săi contractuali.

Destinatarii datelor personale

Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate următorilor destinatari:

 • societăți afiliate;
 • parteneri contractuali, cu care RWA a încheiat convenții privind prelucrarea si confidențialitatea datelor personale;
 • instituții publice, în cazul în care acestea le solicita, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranța socială sau cu oricare alte reglementari aplicabile;

 

În orice caz, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natura tehnică si organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor acestora.

Masuri de protecție a datelor

Baza de date a RWA este protejata prin tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri si proceduri de control al accesului, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date si pentru a garanta confidențialitate acestora.

Vă informam ca am adoptat toate măsurile tehnice si organizatorice necesare pentru a garanta siguranța si integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesam, precum si pentru a evita pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.

Cookie si social media

Vă informăm ca folosim cookie-uri pe site-ul nostru. Acestea sunt fișiere mici pe care browser dvs. le creează automat si care sunt stocate pe dispozitivul dvs. (laptop, tableta, telefon smart, etc.) atunci când vizitați site-ul nostru web. Cookie-urile nu dăunează dispozitivului dvs., nu conțin viruși sau alte programe rău intenționate. Informațiile sunt stocate în funcție de dispozitivul specific folosit pentru site-ul nostru.

Utilizarea cookie-urilor servește pentru a facilita folosirea site-ului nostru. De exemplu, folosim așa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a recunoaște ca ați vizitat deja anumite pagini pe site-ul nostru. Acest lucru ne permite sa afișam în mod corespunzător oferta noastră pe site. în plus, modulele cookie ne ajuta sa determinam din ce tara accesați site-ul nostru web pentru a putea afișa conținut pentru fiecare tara. Aceste cookie-uri sunt șterse automat după ce părăsesc site-ul nostru web (durata setării / procesării cookie-ului este, prin urmare, vizita pe site, „sesiunea”).

Utilizarea acestor (i) cookie-uri strict solicitate si (ii) cookie-uri funcționale pe site-ul nostru este posibilă fără consimțământul dvs. din cauza interesului nostru legitim de a furniza un site tehnic fără deficiente (articolul 6 (1) (f) din Regulament). Din acest motiv, aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate sau activate individual.

Majoritatea browser-elor accepta cookie-urile în mod automat. Cu toate acestea, puteți seta browser-ul astfel încât să nu fie stocat niciun cookie pe dispozitivul dvs. sau întotdeauna să apară un indiciu înainte ca un nou modul cookie sa fie stocat acolo. De asemenea, puteți dezactiva modulele cookie deja salvate prin setările browser-ului. Cu toate acestea, dezactivarea sau neacceptarea cookie-urilor va poate împiedica sa utilizați toate funcțiile site-ului nostru si este posibil sa nu puteți utiliza corect site-ul web.

Orice alte informații personale, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, nu vor fi înregistrate decât daca furnizați aceste informații în mod voluntar, în contextul unei cereri de informații.

Drepturile dvs. legate de datele personale

Dreptul de acces

Aveți dreptul sa obțineți confirmarea în legătura cu procesarea sau nu a datelor personale care va privesc, precum si sa obțineți accesul la acestea.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul sa solicitați ca FarmHedge sa rectifice datele personale atunci când sunt inexacte sau sa se completeze în cazul în care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor din baza noastră de date

Ne puteți solicita ca datele personale sa fie șterse atunci când, intre altele, datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate ori daca va retrageți consimțământul si nu mai exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul sa solicitați limitarea prelucrării datelor în situații în care: contestați exactitatea acestora, pentru o perioada necesara verificării; datele dvs. nu ne mai sunt necesare însă le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi; pe durata verificării daca drepturile noastre legitime prevalează asupra celor exercitate de dvs., în situația în care v-ați opus prelucrării.

Dreptul la portabilitate

Aveți dreptul sa primiți datele personale în format structurat, de uz obișnuit si cu citire mecanica, si de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract si se efectuează prin mijloace automatizate.

Dreptul la opoziție

Va puteți opune ca datele personale sa facă obiectul unei prelucrări de către societatea noastră, inclusiv în legătura cu elaborarea de profiluri. în acest caz, FarmHedge nu va mai procesa datele dvs., cu excepția situației în care exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea.

Decizii individuale automatizate

Aveți dreptul sa nu faceți obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv a elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod semnificativ. Totuși, nu va fi posibilă exercitarea unui astfel de drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și RWA, este autorizata de dreptul aplicabil Uniunii sau cel Intern, cu condiția sa se stabilească măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților si intereselor dvs. legitime; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Dreptul de a depune plângere

Aveți dreptul de a de depune plângere la autoritatea de supraveghere.

Orice schimbare a regulilor de confidențialitate cu privire la datele noastre de contact, tipurile de informații colectate, destinatarii si scopul utilizarii lor, în măsura în care va fi necesara, va fi publicată pe aceasta pagina,  putând fi consultata oricând de către dvs.

 VIII. Politica de retur al produselor & politica de retragere 

 1. Returnarea Produselor se va realiza în termen de 14 zile de la achiziție, în următoarele conditii:

Produsele pot fi returnate doar sigilate, dacă nu a expirat termenul de valabilitate si au fost păstrate în condițiile indicate de producător/RWA.

Cumpărătorul va informa RWA cu privire la intenția de returnare si aceasta din urma va organiza transportul. Returul Produselor se realizează pe cheltuiala Cumpărătorului.

 

 1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract si de a returna Produsele în termenul si condițiile menționate mai sus, fără plata vreunei sume penalizatoare. FarmHedge va returna sumele încasate în termen maxim de 14 zile lucrătoare de la primirea Produselor în condițiile specificate.

 

 1. 3. Vânzătorul garantează Cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac produsul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat sau care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent. Garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului. Vânzătorul nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului.

Garanția se limitează la valoarea produsului. Vănzătorul poate înlocui produsul pe cheltuiala sa sau poate restitui suma încasată ca și contravaloare a produsului.

Denunţarea viciilor

Cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la cunoştinţa vânzătorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere înlocuirea sau restituirea sumei.

În cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul prevăzut la alineatul anterior este de două zile lucrătoare.

Atunci când viciul apare în mod gradual, termenele de aducere la cunoștință încep să curgă din ziua în care cumpărătorul îşi dă seama de gravitatea şi întinderea viciului.

Vânzătorul care a tăinuit viciul nu poate invoca garanția.

 1. Durata contractului. Modalități de încetare
 2. Contractul este în vigoare de la data confirmării comenzii de către RWA (momentul intrării în vigoare) până la data la care părțile și-au îndeplinit obligațiile rezultate din acesta.
 3. Contractul poate înceta prin:
 4. a) acordul părților, transmis prin orice mijloc de probă, în scris;
 5. b) rezoluțiunea declarată de oricare dintre părți pentru neîndeplinirea obligațiilor de către cealaltă parte, prin transmiterea unei declarații de rezoluțiune;
 6. c) denunțarea unilateralaă de către Părți în condiții de imposibilitate de executare a contractului Atât rezoluțiunea, cât si denunțarea vor opera parțial dacă se refera doar la o parte dintre produsele/serviciile comandate, neafectând partea din contract executată corespunzător.
 7. RWA nu răspunde în niciun caz pentru beneficiu nerealizat sau alte pierderi viitoare, inclusiv pierderi de clientelă, profit, producție etc.

 Alte clauze

 1. Cesiune: Cumpărătorul nu are dreptul sa cesioneze, integral sau parțial, Contractul ori sa închirieze produsele până la plata integrală a prețului, cu excepția existentei unui acord scris al RWA.

RWA are dreptul de a cesiona contractul, integral sau parțial, precum si de a-l executa prin colaboratori/subcontractori.

 1. Forța majora: Apariția în relațiile contractuale a unui caz de forța majora va determina suspendarea executării contractului, sub condiția probării acestuia prin certificat emis de autoritățile competente (CCIR). În cazul în care durata suspendării este mai mare de 6 luni, contractul se considera încetat de plin drept pentru imposibilitatea executării sale, conform dispozițiilor Codului Civil.
 2. Notificări: Orice comunicare între părți se va face prin email sau prin intermediul website ului/aplicației, dacă aceasta permite. Notificările prin email pentru FarmHedge se vor face la adresa menționata în partea introductivă, iar pentru Cumpărător la cea folosita pentru plasarea comenzii. Notificările se vor transmite prin posta electronică (cu confirmare de trimitere) și se considera efectuate în ziua expedierii dacă aceasta este o zi lucrătoare și a fost trimisă anterior orei 17.00, respectiv în ziua următoare lucrătoare dacă data trimiterii nu este o zi lucrătoare sau expedierea s-a realizat după ora 17.00.
 3. Nulitate: Daca oricare dintre clauzele contractului este declarata nulă, aceasta nu va afecta restul clauzelor valide și, în cazul în care contractul nu poate fi executat în lipsa clauzei nule, Părțile se obliga sa negocieze cu buna credința o noua clauza care sa o înlocuiască pe cea nelegală.
 4. Lege aplicabila/Litigii: Contractul este guvernat de legea română, locul jurisdicției fiind cel stabilit conform Codului de procedura civila.
 5. Consumatori: Consumatorii, astfel cum sunt definiți în legislația română, nu pot renunța la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauza contractuală prin care se renunță sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.